René and Anette Thirup © 2009 • Privacy Policy • Do not copy these pages or parts of it without permisson!

www.greatamstaffs.com

 

 

Opdrætteruddannelsen  

  

 

Vi har i 2003 (René) & 2006 (Anette) gennemgået Dansk Kennel Klub's opdrætteruddannelse, da vi begge mener at man ikke kan blive for klog/dygtig som opdrætter. Derfor undrer vi os da også meget over, at det er så få danske opdrættere, som har gennemgået dette kursus.
 
På uddannelsen har vi gennemgås følgende emner:
         1. Hvad skal jeg – som DKK-opdrætter - vide om kennelindretning?
         2. Genetik 
         3. Sundhed og hvalpefødsler
         4. Hvad må, skal og bør jeg over for hvalpekøbere m.fl.? (jura)
         5. DKK's mentalbeskrivelse og hundens mentale udvikling
         6. DKK og omverdenen
 

Undervisningen bliver varetaget af forskellige fagfolk (dyrlæger, adfærdskonsulent, jurist m.fl.). Desuden har hvert kursusforløb tilknyttet en erfaren opdrætter som vært/kursusleder.

Efter kurset får kursister med kennelmærke besøg af en kennelkontaktperson fra DKK, som ser på kennelens hjemlige forhold. Er forholdene i orden, og lever opdrætteren i øvrigt op til DKK's etiske regler, udstedes et kursusbevis. Derefter har opdrætteren ret til at bruge betegnelsen har gennemgået DKK's opdrætteruddannelse med det dertil hørende logo.

Brug af logoet og/eller betegnelsen har gennemgået DKK's opdrætteruddannelse f.eks. ved avisannoncering, i Opdrættervejviseren mv. er et godt signal til omverdenen om, at man tager sit opdrætterhverv alvorligt og har gjort en indsats for at sætte sig ind i tingene. Mange hvalpekøbere har store forventninger, når de køber en hvalpe med en DKK stambog – og da ikke mindst, hvis hvalpen kommer fra en kennel – noget som både hvalpekøbere og andre f.eks. dyrlæger forbinder med professionalisme og seriøsitet.

 

Vi vil også tage overbygningerne til opdrætterudannelsen:

Genetikkurserne & Jurakurset.

 

Underviser på genetikkurserne er Helle Friis Proschowsky, tidligere dyrlæge hos DKK, nu dyrlæge på den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).

 

På jurakurset underviser Jan Larsen, tidligere jurist hos DKK, nu jurist hos Dansk Røde Kors